Ние сме млад и амбициозен екип, имащ за цел да помогне за налагането на модерни строителни практики в областта на проектирането на високо енергийни- пасивни еднофамилни сгради. Чрез взаимстване на най – добрите и утвърдили се практики от Германия, Дания и Швеция, ние искаме да предложим на клиентите си проектиране на сгради с високо качество на строитлство, комфорт при обитаване и ниски експлоатационни разходи. Разполагаме с екип от четририма инженера, но работим паралелно с други Архитекти и инженери.

инж. Илзе Чернарева
инж. Илзе Чернарева
инженер ВиК, управител на „ИНЧ КОНСУЛТ“ ЕООД
инж. Асен Чолаков
инж. Асен Чолаков
Инженер конструктор, инженер енергийни симулации, дизайнер на пасивни сгради