Ние от „Инч Консулт“ много държим на ниската консумация на енергия, затова освен на архитектурата и конструкцията отделяме голямо внимание и на част „Енергийна ефективност“, която е определяща за комфорта и разходите ви по време на обитаване на вашия дом. Използваме софтуер за динамичен енергиен анализ, чрез който симулираме вътрешния климат и енергийната консумация на желания дом. По този начин, още на проектно ниво, можем с високата прецизност да определим бъдещите Ви разходи и микроклимата в сградата. При желание на клиента, разполагаме с необходимите експертни възможности да проектира и изпълни сграда, сертифицирана като „Пасивна“ според критериите на Института за Пасивни сгради в Дармщат, Германия.

Информация за пасивните сгради

Пасивните къщи са сгради с изключително добра изолация и защита от неконтролирана инфилтрация, чиито годишни енергийни нужди отопление и охлаждане са толкова ниски, че конвенционалните отоплителни системи могат да бъдат пропуснати. Малкото количесто енергия, от която се нуждае сградата за осигуряване на качествен микроклимат, може да бъде доставено от вентилациона системи, която осигурява чист и наситен с кислород пресен въздух, докато извежда мръсния отработен такъв.

За да покрие една къщата изивкванията за „Пасивна“, тя трябва да отговаря на следните условия:

  • Годишно потребление на енергия за отопление ≤ 15 kWh/m2;
  • Годишно потребление на енергия за охлаждане ≤ 15 kWh/m2;
  • Годишно потребление на първична енергия за всички нужди на сградата ≤ 120 kWh/m2;
  • Външните играждащи елементи /стени, покрив, под/ трябва да имат коефициент на топлопреминаване U < 0.15 W/m­2K;
  • Външната обвивка да няма топлинни мостове, т.н. връзки или зони по сградната обвивка, през които да преминава значително повече енергия в сравнение с останалата част от нея;
  • Въздухоплътността на сградата да бъде потвърдена с тест съгласно DIN EN 13829. Под налягане от 50 Pa чрез “надуване“ на сградата, течовете за 1 час не трябва да надвишават 0.6 пъти обема на сградата;
  • Oбобщен коефициента на топлопреминаване Uw на дограмата и остъклението на сградата трябва да минимум 0.8 W/m­2K;
  • Вентилационната система трябва да има минимум 75% ефективност на рекопериране /оползотворяване/ на енергията, при консимация на енергия максимум 0.45 Wh/m3;
  • Системите за гореща вода и самите инсталации да са с минимални топлинни загуби;
  • Електроуредите да са с висока ефективност;