Brics Cad Pro- BricsCAD Ⓡ

ИНФОРМАЦИЯ

Brics Cad Pro- BricsCAD Ⓡ представлява бъдещето на проектирането. Това е мултифункционално CAD решение за 2D, 3D, Mашинно проектиране и Строително Информационно Моделиране (BIM), базирано върху стандартния за индустрията .DWG формат. Софтуерът предлага модерен, но в същото време познат подход към проектирането в среда на Windows, macOS и Linux.

Sketch Up pro

ИНФОРМАЦИЯ

Sketch Up pro – Продуктите на Trimble се използват в над 150 страни из целия свят, в продължение на над 35 години. Портфолиото на компанията включва над 1,100 патента. Sketch Up Pro e програма за 3D моделиране в сферата на архитектурата, интериорния дизайн, ландшафтната архитектура;Достъпна онлайн библиотека от готови монтажни възли/детайли;Налична функционалност за оформление начертежи;Възможност за рендиране на повърхности;Поддръжка на програми от трети страни. SketchUp Pro е най-известният инструмент за 3D моделиране в света.

V-Ray for SketchUp

ИНФОРМАЦИЯ

Софтуер за визуализиране на изображения – V-Ray for SketchUp- Програма за визуализиране на изображения; 3D графична надстройка за CAD приложения.Възможностза създаване на визуализации и компютърна графика в сферата на архитектурата и дизайнa.

BETONexpress+WoodExpress+STEELexpress+StellPortalFrame

ИНФОРМАЦИЯ

Софтуер за проектиране по Еврокод с националноприложение за България. Оразмеряване на плочи, греди с правоъгълни или T-сечения от обикновен и олекотен бетон, колони справоъгълно или кръгло сечение при натиски двойноогъване. Усилване с полимерни нишки (FRP).Проверкина провисване и пукнатини.Оразмеряване наподпорнистени от зидария илистоманобетон при крайни гранични състояния споредЕврокод 6.Късиконзоли към колони. Гредостени сфермов модел с натисната част и обтегачи (Еврокод2, §5.6.4, §6.5). Таблици и диаграми съгласно Еврокод 2–Kd, med ω,ефективна дължина. Безгредови плочи, фундаменти,басейни, арки.Интеракционни диаграми за гранични якости придвуосно огъване и натиск. Оразмерителни диаграмиза контрол на провисването. Съставят се подробни таблици на армирането иекспортиране на резултатите в PDF или WORD. Инженерни инструменти за превръщане на мерниединици, изчисления на площи, характеристики напроизволно сечение и от библиотека, армировка–закотвяне, площи, коефициенти на земен натиск.Дървени покриви, подове, съединения, дървено-бетонни плочи. Дървени кръгли и правоъгълни сеченияза изкълчване при натиск, измятане при огъване,пожароустойчивост по метода на редуциранотосечение.Оразмеряване на стоманени греди и колони,стоманени едноетажни и двуетажни рамки.

TIMBERTECH BUILDINGS PROFESIONAL+ BOM

ИНФОРМАЦИЯ

Софтуер за проектиране на сглобяеми дървени сгради.Използвасе Еврокод с национално приложение за България.Софтуерът автоматично изчислява коравината на дървенитестени, като се отчита приноса на връзкитепри модален линеендинамичен анализ със спектри на реагиране.Оразмеряване на дървени и стоманени елементи:Стени от лепена слоеста дървесина (CLT)Стени с плоскости (OSB, гипсокартон)върху дървена рамкаСъединения: опънни планки (hold down връзки), ъглови скоби засрязване, перфорирани стоманени плочи,винтове, пирони.Дървени подове (гредоред, плътна дървесина, лепена дървесина).Дървени или стоманени греди и колони.База даннизаплътнадървесина, слепена слоеста дървесина,шперплат, OSB, гипсокартон, ламиниран фурнир (LVL), панелиот дървесни плоскости (SWP), съставни греди от две или тринадлъжно залепени ламели (Duo / Trio),библиотека съсстоманенисеченияГенериране наизчислителна записка секспорт в Microsoft Wordформат.Импортиране и експортиране на чертежи в Autocad (dxf файл).Вграден модул за количествени сметки и спецификации.

IDA ICE 4 Expert

ИНФОРМАЦИЯ

Симулационен инструмент за ефективността на сградите. Той точно моделира сградата, нейните системи и контролери, осигурявайки възможно най-ниската консумация на енергия и най-добрия възможен комфорт на обитателите. IDA ICE е динамично приложение за симулация за изследване на топлинния климат в помещенията, както и на консумацията на енергия в цялата сграда. Физическите моделина IDA ICE отразяват най-новите изследвания и най-добрите налични модели. IDA ICE е адаптиран към местните изисквания (климатични данни, стандарти, специални системи, специални доклади, данни за продукти и материали). Предимство е алгоритъм за решение с променлива времева стъпка за налични симулатори за цялостно изграждане. Алгоритъмът автоматично се приспособява към естеството на проблема. Избирайки параметри за толеранс се избягват числовите грешки и се вижда как уравненията работят с проследяване по секунди, ако е необходимо. Импортира 2D и3D CAD файлове и поддържа модели IFC, генерирани от ArchiCAD, Revit, AutoCAD Architecture и MagiCAD. Моделиране на базата на уравнения, използвайки модела Neutral ModelFormat (NMF) за разширяване на софтуера с нови възможности за моделиране.